Högs V.V.O Årsmöte 30 Juni 19.00 30/06/20

Högs V.V.O årsmöte Högsgården 30 Juni kl.19.00.Mötet hålls i stora salen,vid fler deltagare än 50 personer hålls mötet utomhus. Tänk på varandra och håll distans.

    Varmt välkomna,Styrelsen.

Drift & Produktion Atellus AB