Styrelsen

Efter årsmötet 2019 ser styrelsen ut så här:

Ordförande: Anders Andersson
Sekreterare: Margareta Bohjort Granat
Kassör: Hasse Nyberg
Ledarmot 1 Helena Jonsson
Ledarmot 2 Anna-Karin Landin

Ledarmot 3 Anders Hedström

Suppleanter:  Håkan Jonsson, Jill Parling, Anna-Karin Martinsson

Vi är glada att du vill stödja Högsgårdens Bygdegårdsförening.
Medlemsavgift för 2019 är:
75kr enskild
150kr familj
Kom i håg att skriva alla namn då ni betalar.
Bankgiro: 5783-6843

Swish: 123 580 70 52

Drift & Produktion Atellus AB