Styrelsen

Efter årsmötet 2022 ser styrelsen ut så här:

Ordförande: Anders Andersson
Sekreterare: Anna-Karin Landin
Kassör: Hasse Nyberg
Ledarmot 1 Helena Jonsson
Ledarmot 2 Jill Parling

Ledarmot 3 Anders Hedström

Suppleanter:  Håkan Jonsson, Daniel Bertils, Zabine Roupé Hedström

Vi är glada att du vill stödja Högsgårdens Bygdegårdsförening.
Medlemsavgift för 2022 är:
75 kr enskild
200 kr familj
Kom i håg att skriva alla namn då ni betalar.
Bankgiro: 5783-6843

Swish: 123 580 70 52

Drift & Produktion Atellus AB